نوشته های تازه
خانه / مطالب شاخص

مطالب شاخص

نان های تولیدی در مرکز آموزشی پژوهشی نان خواجه اصفهان

انواع نانهای تولیدی درمرکز آموزشی پژوهشی  نان خواجه اصفهان : ۱-نان گندم کامل : این نان ترکیبی از آرد های کامل سنتی (آسیاب سنگی قدیمی) وآردهای سبوس داری است ( ۷%) که توسط آسیابهای صنعتی تولید می شود.ما باتزریق سبوس …

ادامه مطلب >>